شامپو کرمی موهاي معمولی 300 ميل

چاپ
لطافت و درخشندگی موها

جلوگيری از شاخه ‌شاخه شدن موها

باعث تقويت ريشه مو و استحکام ‌بخشی

Silicone Free

+Vitamin
4
شرح

پروانه ساخت: 56/20155   

پروانه استاندارد: 9050712944

بارکد: 2161220236350055

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.