مايع سفیدکننده 5.5 درصد کلر/ لیمو 4 ليتری

چاپ
● سريع الاثر

●با قلياييت بالا برای سفيدکنندگی البسه
شرح

پروانه ساخت: 56/18872   

پروانه استاندارد: 9064352954

بارکد: 2161110236350006

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.