محلول آنتي باکتريال( گندزدا) سطح 500 ميل

چاپ
● سريع الاثر

● گندزدايی و پاک كردن سريع سطوح و اشيا ء
شرح

پروانه ساخت: 56/20449   

بارکد: 2161130236350002

بازنگری ها

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.